حدیث امام علی (ع)

04دسامبر
حدیث امام علی (ع) درباره رفتار مسئولان با مردم

حدیث امام علی (ع) درباره رفتار مسئولان با مردم

حدیث امام علی (ع) درباره رفتار مسئولان با مردم را در گزارش زیر بخوانید.

26اکتبر
حدیث امام علی (ع) درباره واسپاری امور به فرد شایسته

حدیث امام علی (ع) درباره واسپاری امور به فرد شایسته

حدیث امام علی (ع) درباره واسپاری امور به فرد شایسته را در این گزارش بخوانید.