حجت عبدالملکی

11سپتامبر
میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی شد
با حکم عبدالملکی؛

میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی شد

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی شد.

08سپتامبر
دولت به جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال سهام واگذار می کند
حجت عبدالملکی :

دولت به جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال سهام واگذار می کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت این عزم را دارد که در یک بستر و فرایند قانونی تا پایان سال به جاماندگان سهام عدالت هم سهام واگذار شود.

28آگوست
یارانه ۴۵ هزار تومانی اثر رفاهی خاصی ایجاد نمی‌ کند/  به دنبال رفع تبعیض در پرداخت یارانه هستیم
حجت عبدالملکی:

یارانه ۴۵ هزار تومانی اثر رفاهی خاصی ایجاد نمی‌ کند/ به دنبال رفع تبعیض در پرداخت یارانه هستیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یارانه ۴۵ هزار تومانی اثر رفاهی خاصی ایجاد نمی‌کند، به دنبال رفع تبعیض در پرداخت یارانه هستیم.