حجت الله نیکی ملکی

11سپتامبر
خط دوم تولید واکسن کوو ایران برکت راه اندازی شد

خط دوم تولید واکسن کوو ایران برکت راه اندازی شد

رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از راه اندازی خط دوم تولید واکسن کوو ایران برکت با ظرفیت تولید بین ۶ تا ۸ میلیون دز خبر داد.