حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای

09آگوست
نمی‌توانیم با امنیت، آرامش و آسایش مردم با اغماض و مسامحه برخورد کنیم
محسنی اژه‌ای:

نمی‌توانیم با امنیت، آرامش و آسایش مردم با اغماض و مسامحه برخورد کنیم

رئیس قوه قضائیه گفت: نمی‌توانیم با امنیت، آرامش وآسایش مردم با اغماض و مسامحه برخورد کنیم وبا افرادی که آرامش کشور و مردم را بر هم بزنند، قاطعانه برخورد میکنیم.