حجت‌الاسلام درویشیان

15سپتامبر
گزارشی تحت عنوان هدیه به وزرای دولت آماده و نهایی می‌ شود
حجت‌الاسلام درویشیان:

گزارشی تحت عنوان هدیه به وزرای دولت آماده و نهایی می‌ شود

رییس سازمان بازرسی کل کشور از آماده‌ سازی گزارشی تحت عنوان هدیه به وزرای دولت خبر داد و گفت: این گزارش‌ها شامل معرفی نقاط قوت و ضعف و چالش‌های مربوط به دستگاه‌هاست که مناسب است وزرا در ابتدای کارشان با آن‌ها آشنا شوند.