حجاج

11دسامبر
اعلام شرایط جدید عربستان برای ورود حجاج به این کشور

اعلام شرایط جدید عربستان برای ورود حجاج به این کشور

مقامات عربستان شرایط جدیدشان برای ورود حجاج به این کشور را نوع واکسن‌هایی که تزریق کردند اعلام کرد.