حادثه تروریستی

10اکتبر
مسئولان کشور افغانستان موظف به تامین امنیت یکایک مردم آن کشور هستند
قالیباف:

مسئولان کشور افغانستان موظف به تامین امنیت یکایک مردم آن کشور هستند

رئیس مجلس گفت: مسئولان کشور افغانستان موظف به تامین امنیت یکایک مردم آن کشور هستند.