جیمز ریچ

22نوامبر
ایران خطوط قرمز آمریکا را نخواهد پذیرفت
قانونگذار آمریکایی:

ایران خطوط قرمز آمریکا را نخواهد پذیرفت

یک سناتور آمریکایی در واکنش به مذاکرات دور هفتم احیای برجام در وین گفت: ایران خطوط قرمز آمریکا در این زمینه را نخواهد پذیرفت، شرکت در نشست آتی اتلاف وقت است.