جنیفر ساکی

07دسامبر
آخرین دور مذاکرات وین ناامید کننده بود/ ایران برای پیشرفت در مذاکرات نیامده بود
جنیفر ساکی:

آخرین دور مذاکرات وین ناامید کننده بود/ ایران برای پیشرفت در مذاکرات نیامده بود

سخنگوی کاخ سفید مدعی شد: «آخرین دور مذاکرات وین ناامید کننده بود؛ ایران برای پیشرفت در مذاکرات نیامده بود»!

04دسامبر
ایران دور جدید مذاکرات وین را با تحریکات هسته‌ای آغاز کرده است
جنیفر ساکی:

ایران دور جدید مذاکرات وین را با تحریکات هسته‌ای آغاز کرده است

سخنگو و دبیر مطبوعاتی کاخ سفید ادعا کرد که ایران دور جدید مذاکرات وین را با تحریکات هسته‌ای آغاز کرده است.