Friday, 7 October , 2022

جنگ صهیونیستی

ادعاهای بی اساس رئیس رژیم صهیونیستی درباره ایران

ادعاهای بی اساس رئیس رژیم صهیونیستی درباره ایران

رووین ریولین مدعی شد رژیم اشغالگر از نزدیک بر تحولات لبنان نظارت دارد و به ایران اجازه نمی‌دهد جایگاه خود را در این کشور تثبیت کند.