جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران

29نوامبر
جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار شد
به ریاست استاندار تهران؛

جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار شد

جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران به ریاست محسن منصوری استاندار تهران برگزار شد.