جلسه قرارگاه خدمات اجتماعی

02نوامبر
لغو ممنوعیت تردد شبانه با توجه به شرایط کرونا لازم است
زاکانی:

لغو ممنوعیت تردد شبانه با توجه به شرایط کرونا لازم است

شهردار تهران گفت:ما در جلسه‌ای که در شورای عالی ترافیک داشتیم همه بر این باوریم که لغو ممنوعیت تردد شبانه با توجه به شرایط کرونا لازم است.