Tuesday, 24 May , 2022

جلسه شورا

تمام ملت ما باید در مسیر وحدت گام بردارند
چمران در جلسه علنی شورا؛

تمام ملت ما باید در مسیر وحدت گام بردارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام ملت ما باید در مسیر وحدت گام بردارند و توطعه‌های دشمن را برای ایجاد تفرقه از میان ببریم.