جلسه شورای پول و اعتبار

27جولای
افزایش سقف وام قرض‌ الحسنه ضروری و عادی بانک‌ ها
شورای پول و اعتبار تصویب کرد؛

افزایش سقف وام قرض‌ الحسنه ضروری و عادی بانک‌ ها

شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف وام قرض‌ الحسنه ضروری و عادی بانک‌ ها موافقت کرد.