Monday, 8 August , 2022

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

توافق سران قوا برای صرفه‌جویی حداکثری در هزینه‌ها و مخارج دستگاه‌ها

توافق سران قوا برای صرفه‌جویی حداکثری در هزینه‌ها و مخارج دستگاه‌ها

سران قوا توافق کردند در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ مدیریت حداکثری بر هزینه‌ها و مخارج در سه قوه، سازمان‌ها، هیأت امنا‌ها و شرکت‌های دولتی اعمال شود.

کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم به اندازه لازم و در اسرع وقت تهیه شود
آیت الله رئیسی:

کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم به اندازه لازم و در اسرع وقت تهیه شود

رئیس جمهور گفت: لازم است کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم به اندازه لازم و در اسرع وقت تهیه و ذخایر راهبردی کشور در این خصوص تکمیل شود.