جشنواره شو می‌شورتز

29سپتامبر
فیلم کوتاه خورشیدگرفتگی نامزد بهترین فیلم جشنواره نیوزیلند شد

فیلم کوتاه خورشیدگرفتگی نامزد بهترین فیلم جشنواره نیوزیلند شد

فیلم کوتاه خورشیدگرفتگی ساخته علیرضا قاسمی و رها امیرفضلی به عنوان یکی از سه نامزد بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل جشنواره نیوزیلند انتخاب شد.