جزیره زباله

06ژانویه
زباله ها در اقیانوس آرام، تبدیل به یک جزیره شده اند

زباله ها در اقیانوس آرام، تبدیل به یک جزیره شده اند

در اثر گرداب های منطقه ای در اقیانوس آرام، قطعات پلاستیکی با قطر بیش از ۵ سانتیمتر دور هم جمع‌ شده و تشکیل یک جزیره مصنوعی به وزن ۸۰ هزار تن را داده اند.