جان باختن پزشکان

14سپتامبر
جان باختن۲۴۳ تن از پزشکان در نبرد با کرونا

جان باختن۲۴۳ تن از پزشکان در نبرد با کرونا

تقریبا ۴۰ درصد از فوت شدگان نبرد با کرونا کادر درمان پزشکان هستند! یعنی ۲۴۳ پزشک فوت شده از تعداد ۶۲۵ فوت شده کادر درمان، که این آمار متاسفانه بیشترین تعداد جان باخته نسبت به سایر شغل های دیگر می باشد.