جانشین فرمانده کل سپاه

14اکتبر
واکنش سردار فدوی به خبرسازی‌ها درباره رزمایش نیرو‌های مسلح در شمال غرب کشور

واکنش سردار فدوی به خبرسازی‌ها درباره رزمایش نیرو‌های مسلح در شمال غرب کشور

سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه نسبت به خبرسازی برخی رسانه‌های غربی درباره رزمایش‌های اخیر نیرو‌های مسلح در شمال غرب کشور واکنش نشان داد.

28سپتامبر
نباید اجازه دهیم دشمن به ابعاد اقتصادی و فرهنگی کشور وارد شود
سردار فدوی:

نباید اجازه دهیم دشمن به ابعاد اقتصادی و فرهنگی کشور وارد شود

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: یکی از موضوعات مهم این است که خود ما نباید اجازه دهیم که دشمن به ابعاد اقتصادی و فرهنگی کشور وارد شود.