Sunday, 29 May , 2022

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش

یکی از مولفه‌های مهم در گام دوم انقلاب وجود نیرو‌های مسلح قدرتمند است
امیر سرتیپ نعمتی:

یکی از مولفه‌های مهم در گام دوم انقلاب وجود نیرو‌های مسلح قدرتمند است

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش یکی از مولفه‌های تحقق بیانیه گام دوم انقلاب را حضور نیرو‌های مسلح قدرتمند در کشورمان دانست.