ثبت نام سامانه ثنا

12جولای
هزینه ثبت نام در سامانه ثنا

هزینه ثبت نام در سامانه ثنا

خدمات قضائی که در دفاتر الکترونیکی ارائه می شود، یکی از بزرگترین طرح‌ ها و دستاوردهای قوه قضائیه است که سبب کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی شده است.