تورم اجاره بها

10اکتبر
میزان بیشترین و کمترین تورم اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ اعلام شد

میزان بیشترین و کمترین تورم اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ اعلام شد

میزان بیشترین و کمترین تورم اجاره بهای واحد‌های مسکونی خانوار‌های شهری در تابستان ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار ایران اعلام شد.