Sunday, 26 June , 2022

توافق وین

توافق در وین فقط با رعایت کامل خطوط قرمز حاصل می شود
حسین امیرعبداللهیان:

توافق در وین فقط با رعایت کامل خطوط قرمز حاصل می شود

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: توافق در وین فقط با رعایت کامل خطوط قرمز و بدیهیات چنین توافقی می‌تواند حاصل شود و لذا برداشت دور از ذهن و بعیدی که برخی از عزیزان از صحبت های دیروز کرده اند، نادرست است.