تنش میان ایران و آمریکا

10نوامبر
وضعیت اضطرار ملی آمریکا علیه ایران برای یک سال دیگر تمدید شد
کاخ سفید:

وضعیت اضطرار ملی آمریکا علیه ایران برای یک سال دیگر تمدید شد

کاخ سفید اعلام کرد: وضعیت اضطرار ملی آمریکا علیه ایران برای یک سال دیگر تمدید شد.