Thursday, 7 July , 2022

تعداد سزارین ها

افزایش تعداد سزارین ها برای تولد در یک تاریخ خاص و لاکچری

افزایش تعداد سزارین ها برای تولد در یک تاریخ خاص و لاکچری

در طی سال‌ های اخیر تمایل خانواده‌ ها به تاریخ زایمان های لاکچری بیشتر شده و تعداد تولدها در این روزهای خاص بیشتر از حد معمول بوده است.