تشخیص کرونا ازآنفلوانزا

08نوامبر
تفاوت میان ویروس کرونا با آنفلوانزا و سرماخوردگی

تفاوت میان ویروس کرونا با آنفلوانزا و سرماخوردگی

با همه گیری کرونا نمیتوان بسیار جزئی و دقیق، تفکیکی بین کرونا، آنفلوانزا و سرماخوردگی در نظر گرفت زیرا این بیماری‌هادر بسیاری ازعلائم، اشتراک بسیار زیادی دارند.