تسهیلات پرداختی

08ژانویه
نرخ سود تسهیلات پرداختی، جرایم و دیرکرد‌ها به وضوح باید پیگیری شود
خاندوزی:

نرخ سود تسهیلات پرداختی، جرایم و دیرکرد‌ها به وضوح باید پیگیری شود

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نرخ سود تسهیلات پرداختی و جرایم و دیرکرد‌ها به وضوح باید پیگیری شود.