Tuesday, 17 May , 2022

تسهیلات مسکن

باید میزان تسهیلات برای تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار بیشتر شود
جهانگیری در جلسه ستاد ملی زن و خانواده:

باید میزان تسهیلات برای تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار بیشتر شود

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل کشور است، گفت: باید میزان تسهیلات برای تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار بیشتر شود.