تسهیلات قرض الحسنه

06آگوست
واریز وام ۷ میلیون تومانی به ۴۳ هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی

واریز وام ۷ میلیون تومانی به ۴۳ هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیر کل فرهنگی تامین اجتماعی گفت: پرداخت تسهیلات بازنشستگان در حال انجام است و تاکنون این تسهیلات به حساب ۴۳ هزار بازنشسته واریز شده است.