ترزیق واکسن

15سپتامبر
تزریق واکسن در تهران از ۲۴۵ هزار دوز در روز گذشت
زالی:

تزریق واکسن در تهران از ۲۴۵ هزار دوز در روز گذشت

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: تزریق واکسن در تهران از ۲۴۵ هزار دوز در روز گذشت که یک رکورد است.