تردد شبانه

12سپتامبر
منع تردد شبانه را لغو کردیم
علیرضا رئیسی:

منع تردد شبانه را لغو کردیم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به افزایش سرعت واکسیناسیون ما منع تردد شبانه را لغو کردیم.

11سپتامبر
احتمال تعلیق طرح محدودیت تردد شبانه در تهران به مدت دو تا سه هفته
زالی خبر داد؛

احتمال تعلیق طرح محدودیت تردد شبانه در تهران به مدت دو تا سه هفته

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران از ارایه درخواست تعلیق طرح محدودیت تردد شبانه در تهران به مدت دو تا سه هفته خبر داد.