ترخیص کالا

31آگوست
اظهارات جمال ارونقی در خصوص شکایت سازمان غذا و دارو از گمرک

اظهارات جمال ارونقی در خصوص شکایت سازمان غذا و دارو از گمرک

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در خصوص شکایت سازمان غذا و دارو از گمرک توضیحاتی را ارائه داد.