Saturday, 13 August , 2022

ترخیص دارو

ترخیص دارو از گمرک باید سرعت بگیرد
خاندوزی در گفتگو با وزیر بهداشت:

ترخیص دارو از گمرک باید سرعت بگیرد

وزیر اقتصاد و دارایی، در حاشیه بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر بهداشت، هماهنگی بیشتر برای تسریع در ترخیص دارو از گمرک را خواستار شد.