Wednesday, 29 June , 2022

تدارکات پزشکی

تولید بیش از 200 میلیون عدد دارو در سال جاری/هلال احمر آماده رفع نیازهای کشور است
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی:

تولید بیش از 200 میلیون عدد دارو در سال جاری/هلال احمر آماده رفع نیازهای کشور است

علیرضا عسکری با اشاره به این که در سال جاری بیش از 200 میلیون عدد انواع دارو در سازمان تدارکات پزشکی تولید شده است از آمادگی هلال احمر جهت رفع نیازهای کشور خبر داد.