Wednesday, 29 June , 2022

تحویل سال

ذکرهای لحظه تحویل سال/ نماز عید نوروز چگونه خوانده می شود؟

ذکرهای لحظه تحویل سال/ نماز عید نوروز چگونه خوانده می شود؟

در لحظه تحویل سال قرائت بعضی از اذکار بسیار سفارش شده و مستحب می باشند و چنانچه آنها را به جا آورید گناهان 50 ساله تان بخشیده می شود.