تحویل سال جدید

13ژانویه
نوروز ۱۴۰۱ / ساعت و زمان تحویل سال ۱۴۰۱

نوروز ۱۴۰۱ / ساعت و زمان تحویل سال ۱۴۰۱

لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ (1401) شمسی : ساعت ۱۹ و ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز یک شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ شمسی - ۲۰ مارس (مارچ) ۲۰۲۲ میلادی - ۱۷ شعبان ۱۴۴۳ قمری.