تحولات اخیر در تونس

27جولای
ایران از نزدیک تحولات اخیر در تونس را دنبال می‌ کند
خطیب زاده:

ایران از نزدیک تحولات اخیر در تونس را دنبال می‌ کند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تحولات اخیر در تونس گفت: ایران از نزدیک تحولات و حوادث جاری در تونس را دنبال می‌ کند.