تجارت

13ژانویه
رشد ۴۲ درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه
رئیس کل گمرک ایران خبرداد:

رشد ۴۲ درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه

معاون وزیر اقتصاد گفت: روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه در ۹ ماهه امسال افزایش ۱۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش داشته است.