Saturday, 13 August , 2022

تجارت ایران و افغانستان

روند تجارت ایران و افغانستان پس از یک ماه و نیم به حالت عادی بازگشت
لطیفی:

روند تجارت ایران و افغانستان پس از یک ماه و نیم به حالت عادی بازگشت

سخنگوی گمرک گفت: روند تجارت بین ایران و افغانستان که طی یک ماه و نیم گذشته کند شده بود تقریباً به حالت عادی باز گشته است.