تام کروز

12سپتامبر
فیلمبرداری مأموریت غیرممکن ۷ با بازی تام کروز به پایان رسید

فیلمبرداری مأموریت غیرممکن ۷ با بازی تام کروز به پایان رسید

پس از پشت سر گذاشتن چالش‌ ها و توقف تولید متوالی، فیلمبرداری مأموریت غیرممکن ۷ با بازی تام کروز به پایان رسید.