تاریخچه تئاتر

31دسامبر
تاریخچه تئاتر و هنرهای نمایشی

تاریخچه تئاتر و هنرهای نمایشی

«تئاتر» واژه‌ای است یونانی که در لغت به معنای چیزی است که به آن نگاه می‌کنند. در فارسی به تئاتر «نمایش» یا «تماشا» می‌گویند.