بیمارستان مسیح دانشوری

11دسامبر
بیش از دو میلیون نفر دز سوم واکسن کرونا را در کشور دریافت کرده اند
بهرام عین اللهی:

بیش از دو میلیون نفر دز سوم واکسن کرونا را در کشور دریافت کرده اند

وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر ۷۶درصد از مردم تهران هر دو دز کامل واکسن را دریافت کرده‌اند و بیش از دو میلیون نفر دز سوم واکسن کرونا را در کشور دریافت کرده اند.