بهروز کمالوندی

27سپتامبر
آژانس با گزارشات هدف‌ دار و مغرضانه روند سازنده ایجاد شده را تخریب نکند
بهروز کمالوندی:

آژانس با گزارشات هدف‌ دار و مغرضانه روند سازنده ایجاد شده را تخریب نکند

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با گزارشات هدف‌دارِ سیاسی، غلط و مغرضانه روند سازنده ایجاد شده را تخریب نکند.