Saturday, 21 May , 2022

بهروز کمالوندی

تمامی تحریم‌ها لغو شوند، اطلاعات دوربین‌ها را در اختیار آژانس می‌گذاریم
کمالوندی:

تمامی تحریم‌ها لغو شوند، اطلاعات دوربین‌ها را در اختیار آژانس می‌گذاریم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: تمامی تحریم‌ها لغو شوند، می‌توانیم اطلاعات را در اختیار آژانس بگذاریم تا از آن‌ها در تداوم دانش نظارتی خود استفاده نماید.

رافائل گروسی دوشنبه هفته آینده به تهران سفر می کند
بهروز کمالوندی:

رافائل گروسی دوشنبه هفته آینده به تهران سفر می کند

سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در دوشنبه هفته آینده را تأیید کرد.

تسخیر لانه جاسوسی حرکتی علیه نظام سلطه بود
بهروز کمالوندی:

تسخیر لانه جاسوسی حرکتی علیه نظام سلطه بود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: تسخیر لانه جاسوسی حرکتی علیه نظام سلطه بود. این سلطه نمادی بود که باید کنار می‌رفت.

تمام تلاش خود را برای دست‌یابی به مرزهای فناوری هسته‌ای معطوف کرده‌ایم
کمالوندی:

تمام تلاش خود را برای دست‌یابی به مرزهای فناوری هسته‌ای معطوف کرده‌ایم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی رودررو، سینه‌به‌سینه و چشم در چشم دشمن انداخته و از حق خود نگذشته است.

آژانس با گزارشات هدف‌ دار و مغرضانه روند سازنده ایجاد شده را تخریب نکند
بهروز کمالوندی:

آژانس با گزارشات هدف‌ دار و مغرضانه روند سازنده ایجاد شده را تخریب نکند

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با گزارشات هدف‌دارِ سیاسی، غلط و مغرضانه روند سازنده ایجاد شده را تخریب نکند.