بهروز رحیمی

15دسامبر
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول دی ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود
بهروز رحیمی:

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول دی ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول دی ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود.