بهرام دارایی

11نوامبر
شعار دولت انقلابی؛ شفافیت و برخورد با فساد است
رئیس سازمان غذا و دارو:

شعار دولت انقلابی؛ شفافیت و برخورد با فساد است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: شعار دولت انقلابی؛ شفافیت و برخورد با فساد است و در این راستا تلاش می کنیم.