بهترین مربی سال

06ژانویه
نامزد‌های نهایی بهترین مربی سال ۲۰۲۱ اعلام شدند

نامزد‌های نهایی بهترین مربی سال ۲۰۲۱ اعلام شدند

فیفا سه مربی را نامزد عنوان دریافت جایزه بهترین مربی جهان در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد.