Tuesday, 27 September , 2022

بهترین بازیکن جهان

طارمی و آزمون در بین نامزد‌های بهترین بازیکن جهان

طارمی و آزمون در بین نامزد‌های بهترین بازیکن جهان

فدراسیون تاریخ و آمار، نامزد‌های بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد که نام طارمی و آزمون ۲ مهاجم تیم ملی فوتبال ایران نیز در این لیست دیده می‌شود.