Monday, 16 May , 2022

بنزین جبرانی

واریز بنزین جبرانی پس از تعیین میزان آن در هیات دولت
کاهی خبر داد؛

واریز بنزین جبرانی پس از تعیین میزان آن در هیات دولت

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از واریز بنزین جبرانی به کارت سوخت مالکان پس از تعیین میزان آن در هیات دولت، خبر داد.