Saturday, 13 August , 2022

بندرگاه انزلی

ناوگروه روسیه برای حضور در مسابقات جام دریا در بندرانزلی پهلو گرفت

ناوگروه روسیه برای حضور در مسابقات جام دریا در بندرانزلی پهلو گرفت

ناوگروه کشور روسیه سومین ناوگروه اعزامی به مسابقات بین المللی جام دریا پیش از ظهر پنجشنبه وارد آب‌های جمهوری اسلامی ایران شد و در بندرگاه انزلی پهلو گرفت.