بلیت اربعین

21سپتامبر
فهرست مراکز فروش بلیت اربعین منتشر شد

فهرست مراکز فروش بلیت اربعین منتشر شد

سازمان هواپیمایی کشوری در راستای تسهیل خرید بلیت اربعین اقدام به انتشار فهرست مراکز فروش بلیت اربعین کرد.

21سپتامبر
رفاه و آرامش زائران اربعین خط قرمز ماست
رستم قاسمی:

رفاه و آرامش زائران اربعین خط قرمز ماست

وزیر راه و شهرسازی در توئیتی نوشت: رفاه و آرامش زائران اربعین خط قرمز ماست. دستور دادم با گران‎فروشی بلیت اربعین برخورد کنند.